Ord blir fattige…

….når en slik ufattelig tragedie inntreffer. Jeg har ikke ord for hvor grusomt dette er. Mine tanker går til alle som har mistet noen, og som nå har det helt forferdelig. Hverdagen min blir liten og ubetydelig i en slik sammheng.