4. desember. Straffe/korrigere eller belønne hunden

Jeg har tatt et valg i min hundetrening. Jeg prøver etter beste evne å benytte meg av såkalt positiv forsterkning når jeg trener med, eller når jeg er sammen med hundene mine.

Det betyr ikke at jeg ikke er tydelig og at jeg ikke setter grenser. Hundene mine har ikke «fri oppdragelse». Jeg rettleder og veileder dem gjennom å være positiv og tydelig og jeg påfører dem ikke straff i treningen eller i hverdagen ellers.

Her kan du lese hvorfor:

STRAFF.

= å tilføre et ubehag i treningen.

 • Klype/dra hunden i øret eller nakken
 • slå hunden
 • rykke hardt i halsbåndet
 • legge hunden i bakken og holde den nede
 • presse snuta hardt sammen
 • lugge i pelsen

–  og andre ting som er ubehagelig for hunden.

KONSEKVENSER:

 • Hunden kan bli demotivert
 • aggresjon som rettes mot eier
 • den øker avstanden til eier og vil helst ikke være nær eieren sin
 • redsel
 • stress/uro
 • hunden kan bli passiv

POSITIV FORSTERKNING.

= å tilføre et gode, belønne hunden.

 • med godbiter
 • leke med hunden
 • leke sammen med hunden med leker
 • klapp, kos og rose
 • «god og glad» stemme

–  og andre ting som hunden din liker. Husk at det er hunden som skal «fortelle» deg hvilken belønning som den foretrekker.

KONSEKVENSER:

 • hunden blir motivert
 • den vil elske å jobbe sammen med deg og å være nær deg
 • den blir trygg
 • hunden blir glad
 • hunden blir aktiv og tar del i sin egen trening
 • den er ikke redd for å gjøre feil.

IMG_2480

3. desember. Håndtarget som innkallings-signal, del 2

Å SETTE KOMMANDO PÅ INNKALLINGEN.

Når hunden kommer hver gang og berører hånda di kan du begynne å sette på innkallings-kommandoen. Husk at det å vise frem hånda, allerede er et innkallings-signal.

Velg et signal (et ord, en lyd) som du vil bruke som kommando på innkallingen din.

 • Start med å ha hunden foran deg, vis håndflata til hunden og si kommando-ordet når hunden berører hånda di. Du starter altså helt fra scratch igjen, men nå med en kommando når hunden toucher hånda di. Gjenta dette noen ganger. Belønn i hånda som hunder din berører.
 • Så går du over til å belønne med å kaste belønningen tre-fire meter fra deg. Vis håndflata til hunden og når den er på vei inn til deg (i bevegelse mot deg), sier du kommandoen som du har valgt. Vent til hunden kommer inn og berører hånda di, så kaster du belønningen noen meter fra deg igjen. Gjenta noen ganger.
 • Løft hånda igjen mot hunden og si kommando-ordet akkurat i det du ser at hunden skal til å springe mot deg og hånda din. Belønn som ovenfor. Repeter noen ganger.
 • Siste trinn er å løfte hånda mot hunden og si kommando-ordet før hunden har begynt å komme inn til deg. Gjenta noen ganger. Ser du at det blir vanskelig for hunden å komme nå, går du litt tilbake i treningen.
 • Test kommandoen i gradvis vanskeligere situasjoner og på alle de plassene som du ønsker at kommandoen skal «sitte».

 

Hvis du må si innkallings-signalet ditt to – tre ganger før hunden kommer inn til deg, er ikke signalet godt nok innarbeidet. Da må du gå tilbake i innlæringen og repetere punktene ovenfor.  Det er viktig at du legger opp treningen, slik at hunden lykkes. Hev kriteriene (gjør det vanskeligere) når hunden er flink, og senk kriteriene (gjør det lettere) hvis hunden ikke gjør som du har planlagt.

Du trenger ikke å sette kommando på innkallingen med håndtarget, men jeg har gjort det med mine hunder. Da blir innkallings-kommandoen forsterket (jeg jobber jo med flere måter å forsterke kommandoen på), og hundene kommer selv om de ikke ser meg og hånda mi.

Når du skal bruke håndtarget som innkalling, må du først få kontakt med hunden og deretter vise frem hånda. Du kan rope hundens navn, eller rope «kontakt-kommandoen» din. Har du gått på kurs hos meg, har vi jobbet med å sette navn på at hunden tar kontakt.

Fanterampen min er nå blitt 12 år og hører nesten ingenting. Nå har jeg virkelig stor nytte av å bruke håndtarget som innkallings-signal. Klarer jeg å få kontakt med han (jeg roper navnet hans ganske høyt) og vil at han skal komme inn til meg, viser jeg bare hånda mi og så kommer han. Jeg vinker litt med hånda også, slik at han lettere skal se at jeg viser frem hånda.

Husk at du må tilby hunden en kjempegod belønning, ikke bare en liten godbit, når du trener innkalling. Det skal lønne seg for hunden å komme til deg.