Dei første sikre tala på dette har vi frå 1991. Då hadde 40% av befolkninga tent lys på ei grav i løpet av siste året. I 2008 hadde denne andelen stege til 59%, fortel forskar Olaf Aagedal».

IMG_4162